× Home Contact Aanleg oprit en terras Aanleg tuinen en vijvers Plaatsen afsluitingen Houtconstructies Onderhoud van tuinen Snoeien en vellen van bomen Hakselen van snoeihout Leggen van buizen voor gescheiden rioolstelsel Kleine en middelgrote grondwerken Water geven met waterton

Snoeien en vellen van bomen

Het snoeien en vellen van bomen is een kunst!

Als een boom niet in zijn geheel kan vallen, wordt de boom ontmanteld en laten we de stukken met touw gecontroleerd zakken.  Voor het hakselen van takken hebben wij een hakselaar die alle takken verhakseld.

Het verhakseld hout kan worden afgevoerd of wordt ter plaatse achtergelaten om tussen de planten te strooien.